Trwa konkurs Klub Roku Programu Seniorzy i Amatorzy - edycja 2019!
Przypominamy o trwającym konkursie Polskiego Związku Tenisowego na Klub Roku Programu Seniorzy i Amatorzy.

W Systemie Klasyfikacji Klubowej na rok 2019 została znacznie zwiększona waga tenisa amatorskiego i po raz pierwszy aż 30% ogólnej punktacji obejmują działania w tym obszarze. Klub może otrzymać punkty nie tylko za każdego zawodnika z licencją SiA, który w momencie rejestracji w systemie TPO, wskaże przynależność klubową, ale również za jego udział w turnieju otwartym, za organizację otwartych turniejów SiA ranga 1-5, za turnieje wewnątrzklubowe, za organizację Ligi Klubowej/Challenge’u oraz relacje tekstowo-zdjęciowe z turniejów.

Kluby mogą w dowolnym momencie przystąpić do konkursu, przy czym punkty są naliczane od dnia posiadania licencji.

Regulamin dotyczący tegorocznej edycji konkursu znajduje się w zakładce Konkurs Klub Roku 
https://sia.pzt.pl/1_547/konkurs-klub-roku.aspx.

System Klasyfikacji Klubowej jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny działalności klubów tenisowych w pięciu głównych sferach ich działalności. W ogólnej punktacji każdej ze sfer przyznano odpowiednią wagę procentową.

W roku 2019 obowiązują następujące zasady punktacji w Systemie Klasyfikacji Klubowej:

Sfera działalności klubu Udział % Podstawa oceny
 PRO - szkolenie zawodników 40  Klasyfikacja bonusowa klubów
 TENIS 10 20  Konkurs Klub Roku TENIS 10
 SENIORZY I AMATORZY (SiA) 30  Konkurs Klub Roku SiA
 TENIS NA WÓZKACH (TNW) 2  Klasyfikacja bonusowa klubów TNW
 TRENERZY (LTT) 8  Konkurs Klub Roku LTT^
OSTATNIO DODANE GALERIE